24 stycznia odbył się kolejny seans filmowy w bibliotece. Tym razem emitowany był film pt. „Opowieść o rzeczach” w reżyserii Louisa Fox’a. Uczestnicy spotkania poznali historię zasobów naturalnych Ziemi, oraz wszechobecnego konsumpcjonizmu opowiedzianą za pomocą bardzo wymownych środków filmowych.
Przed projekcją wprowadziliśmy dzieci w tematykę filmu wykorzystując książki pokazujące, jak dawniej żyli ludzie i jak niewielu przedmiotów potrzebowali aby funkcjonować. Rozmawialiśmy także o zmianach zachodzących w tym względzie wraz z rozwojem cywilizacji.
Film uświadomił młodym widzom skutki ingerencji człowieka w środowisko naturalne i w konsekwencji jego powolną degradację.
Po projekcji, wywiązała się dyskusja o egoizmie i bezmyślności ludzi ogarniętych chęcią posiadania wszelkich dóbr. Przeglądając książki o ekologii zastanawialiśmy się co można zmienić w codziennym życiu aby jak najmniej szkodzić naszemu środowisku. Następnie dzieci pracując w dwóch grupach wykonały plakaty przedstawiające piękną kolorową, zdrową planetę, na której żyjemy.