Z tymi pojęciami zapoznały się dzieci z kl. 2 a Szkoły Podstawowej nr 3 podczas spotkania w bibliotece. Zrozumienie tych trudnych pojęć odbywało się w formie doskonałej zabawy przeprowadzonej na motywach baśni Jana Chrystiana Andersena „Brzydkie kaczątko”.
Dzieci po wysłuchaniu baśni wcieliły się w role wykluwających się z jaj piskląt. Poznawały siebie i otaczający świat, porównywały swój wygląd do wyglądu innych. W momencie wyklucia się pisklęcia o nieco innym wyglądzie pojawiły się reakcje zainteresowania, zdziwienia, odrzucenia, braku akceptacji. Dzieci próbowały nazwać odczucia towarzyszące zetknięciu się z innością, przytaczały przykłady z ich otoczenia, tworzyły scenki, podczas których wcielały się w rolę „odrzuconego”. Próbowały także stworzyć sytuację, w której inność jest akceptowana. Na koniec dzieci odegrały pantomimiczną scenę pokazującą przemianę brzydkich kaczątek w piękne łabędzie i ich wspólne wzbicie się do lotu.

Spotkanie przeprowadzone na podstawie scenariusza przygotowanego przez  Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL