W dniu 29 maja swoje święto obchodzili pracownicy Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Z tej okazji serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Głuszyckiej instytucji kultury złożyli Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymański oraz Dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska. Podziękowali także za pełną zaangażowania pracę na rzecz krzewienia kultury i promocji czytelnictwa wśród lokalnej społeczności. Życzyli wszystkim pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.