Burmistrz Głuszycy Roman Głód wraz z Zespołem Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głuszycy organizuje happening pn.: Dzień Bez Przemocy 21.09.2022r. Podczas wydarzenia zaplanowano warsztaty profilaktyczne z zakresu emocji i zachowań społecznych. O 12:30 pod Urzędem Miejskim w Głuszycy odbędzie się pokaz służb mundurowych m.in. pokaz specjalistycznego sprzętu, brygady kontrterrorystycznej, psa tropiącego i innych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Głuszyca do uczestniczenia w happeningu, który będzie wyrażeniem sprzeciwu wobec wszelakiej formy przemocy.