„Wszystkie śmieci są nasze!”–  to hasło 29. akcji sprzątania świata-Polska. Zachęcamy gorąco Mieszkańców do włączenia się do głuszyckiej odsłony akcji sprzątania świata. Spotykamy się w ten piątek 16 września o godz. 17.00 na Kamykach w Głuszycy Górnej, zapewniamy worki na śmieci i rękawiczki.

Organizatorem głuszyckiej akcji „Sprzątania świata” jest Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy we współpracy z Gminą Głuszyca. Koordynatorem ogólnopolskim akcji jest Fundacja „Nasza Ziemia”.