„Sprzątanie Świata łączy ludzi”– to hasło 30 akcji sprzątania Świata-Polska. Zachęcamy gorąco Mieszkańców do włączenia się do głuszyckiej odsłony akcji. Spotykamy się w piątek 22 września o godz. 16.00 pod Urzędem Miejskim w Głuszycy i sprzątamy teren  Cesarskich Skałkek, zapewniamy worki na śmieci i rękawiczki.
Organizatorem głuszyckiej akcji „Sprzątania świata” jest Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy we współpracy z Gminą GŁUSZYCA oraz Muzeum Inżynierii i Techniki Motoryzacji w Głuszycy. Koordynatorem ogólnopolskim akcji jest Fundacja „Nasza Ziemia”.