W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach zadania pn. „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków- Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Miło nam poinformować, że wśród instytucji, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, znajduje się także Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 6.488 zł.  W ramach wkładu własnego Organizator, czyli Gmina Głuszyca przeznaczyła w 2021 roku również kwotę 6.488 zł na zakup nowości wydawniczych.

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.