Dobra wiadomość dla miłośników książek i czytania:

Miło nam poinformować, że Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi w tym roku 7.893 zł. Warto dodać, że ramach wkładu własnego Organizator, czyli Gmina Głuszyca przeznaczyła w bieżącym budżecie również kwotę 7.893 zł na zakup nowości wydawniczych.

Środki finansowe pochodzące z dotacji ministerialnej oraz środki z wkładu własnego Organizatora wzbogacą księgozbiór głuszyckiej biblioteki o kolejne ciekawe pozycje książkowe. Zachęcamy gorąco naszych czytelników do korzystania z zasobów biblioteki i zgłaszanie bibliotekarzom propozycji tytułów do zakupu na stronie internetowej, poprzez kontakt mailowy lub w czasie odwiedzin w bibliotece – dodaje Sabina Jelewska, dyrektorka CK-MBP w Głuszycy.

Przypominamy, że propozycje książek do zakupu można przesyłać na adres mailowy: biblioteka@gluszyca.pl lub poprzez wypełnienie formularza na stronie www.ckmbp-gluszyca.pl/zakładka Biblioteka/ Zaproponuj do zakupu.

Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i /lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Realizacje zadania jest „dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.