Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy przystąpiło do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku- Edycja 2023” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu głuszycka biblioteka otrzymała 1 egzemplarz odtwarzacza książek mówionych -Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane dla osób niewiadomych i słabowidzących, a także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku.

Stowarzyszenie „LARIX” wypożycza urządzenia osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom niepełnosprawnym, które ze względu na ograniczenia związane ze swoją niepełnosprawnością nie mogą samodzielnie czytać tekstu drukowanego. Od 2007 roku stowarzyszenie zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Księgozbiór udostępniany przez stowarzyszenie liczy obecnie 3522 książki mówione i będzie wciąż powiększany o nowe pozycje książkowe. Zapraszamy do korzystania z Czytaka-4.