Dobiega końca rok szkolny, zamykamy także na czas wakacyjnej przerwy cyklicznie odbywające się grupowe zajęcia na świetlicach wiejskich, a także w siedzibie Centrum Kultury-MBP w Głuszycy. Warsztaty z robotyki, kółko szachowe, zajęcia taneczne i plastyczne oraz zumba kids cieszyły się popularnością wśród głuszyckich uczniów, którzy w czasie wolnym od zajęć szkolnych mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnej formie poszukiwań nowych zainteresowań i to bez konieczności dojazdu poza teren swojej gminy.

Wtorki z tańcem towarzyskim prowadzonym przez instruktorów ze znanej Szkoły Tańca Cordex, środy z rozwijaniem kreatywności na warsztatach  robotyki prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę z  firmy Kids Tech Wałbrzych, nauka logicznego myślenia przy grze w szachy oraz roztańczone czwartki z zumbą kids i zumbą kids junior z pełną energii instruktorką zumby dały szansę głuszyckim dzieciom i młodzieży na chwile relaksu, integrację i rozwój oraz przede wszystkim stały się alternatywą dla powszechnej rozrywki, jaką są telefon i komputer. Poza tym wtorkowe i piątkowe zajęcia plastyczne prowadzone na świetlicy wiejskiej w Sierpnicy gromadziły dzieci, które uwielbiają kreatywność i prace manualne.

Warto podkreślić, że zajęcia zostały w całości sfinansowane z budżetu Gminy Głuszyca ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W imieniu organizatora i uczestników zajęć przekazujemy podziękowania dla Burmistrza Głuszycy  Romana Głoda.