Kolejne zajęcia DANCE FITNESS poniedziałek 17.04. 2023
Miejsce: hala przy SP2 w Głuszycy – wyjątkowo,
Prosimy o obuwie zmienne.