Przejście jednym z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce i wspinaczka skałkowa – to główne atrakcje kolejnej wycieczki zorganizowanej dla głuszyckich gimnazjalistów przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Biblioteka od stycznia realizuje projekt pod nazwą „Tysiąc  sposobów na poznanie najbliższej okolicy”.  Projekt wygrał w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Jednym z jego elementów jest zwiedzanie miasta i okolic pod okiem licencjonowanego przewodnika sudeckiego. Przewodnikiem głuszyckiej młodzieży podczas wycieczek jest Mariusz Wojciechowski, który stara się przekazać swą ogromną wiedzę o naszym mieście i jego okolicach.

   13 maja  odbyła się trzecia z pięciu zaplanowanych wycieczek. Pierwsza część trasy wiodła przez Łomnicę do Grzmiącej. Podczas tego spaceru można było podziwiać panoramę Głuszycy i otaczających ją pasm górskich tonących w soczystej zieleni majowego poranka. Następnym etapem wyprawy było przejście jednym z dwóch tuneli kolejowych (w tej chwili nieczynnym) wydrążonych pod górą Sajdak do Jedliny-Zdroju. Gimnazjaliści poznali historię powstania tuneli, które niegdyś miały wielkie znaczenie komunikacyjne, gospodarcze i strategiczne. W Jedlinie w parku przy  pałacu „Jedlinka” młodzież wysłuchała opowieści dotyczącej bogatej historii pałacu a także ciekawych informacji o początkach uzdrowiska Jedlina–Zdrój. Można było także podziwiać stojący na pałacowym dziedzińcu trójpłatowy myśliwiec Fokker Dr.1 z czasów I wojny światowej, na którym latał  największy as lotnictwa niemieckiego tego okresu Manfred Albrecht von Richthofen zwany „czerwonym baronem”.
Następnym punktem programu wycieczki było dotarcie do Cesarskiej Skałki w Głuszycy. Tam oczekiwał na młodzież Łukasz Pokorski – ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, grotołaz. Przedstawił on zasady bezpiecznej wspinaczki i zaprezentował potrzebny do uprawiania tego sportu sprzęt. Uczestnicy wycieczki poznali nowe znaczenie słów: karabinek, uprząż, ósemka, ekspres, klama, kotwa czy asekurant. Pan Łukasz zwrócił uwagę na najważniejsze elementy ułatwiające utrzymanie się na skale, po czym z pomocą asekuranta Szymona Pokorskiego zaprezentował swoje umiejętności wspinaczkowe. Wszyscy chętni, po odpowiednim zabezpieczeniu, mieli możliwość wypróbowania swoich możliwości wspinaczkowych. Ścianka skalna, którą pan Łukasz pokonał błyskawicznie okazała się nie do przejścia dla młodzieży. Trzeba było przygotować nieco łatwiejszą trasę, którą (nie bez trudu) zdobyli wszyscy ochotnicy.   (rs)


Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.