Na to pytanie próbowały znaleźć odpowiedź dzieci z klasy I „a” Szkoły Podstawowej nr 3 podczas lekcji bibliotecznej. Gry i zabawy, które prowadziły dzieci do odpowiedzi na to pytanie przeprowadzone były na motywach baśni Jana Chrystiana Andersena „Brzydkie kaczątko”. Dzieci po wysłuchaniu baśni wcieliły się w role wykluwających się z jaj piskląt. Poznawały siebie i otaczający świat, porównywały swój wygląd do wyglądu innych. W momencie wyklucia się pisklęcia o nieco innym wyglądzie pojawiły się reakcje zainteresowania, zdziwienia, odrzucenia, braku akceptacji. Dzieci próbowały nazwać odczucia towarzyszące zetknięciu się z innością, przytaczały przykłady z ich otoczenia, tworzyły scenki, podczas których wcielały się w rolę „odrzuconego”. Próbowały także stworzyć sytuację, w której inność jest akceptowana.

Spotkanie przeprowadzone na podstawie scenariusza przygotowanego przez  Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL