Głuszycka biblioteka przyłączyła się do akcji organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Biblioteki to miejsca przyjazne sztabom WOŚP”.
Nasz współudział w akcji polegał na udostępnieniu sprzętu komputerowego oraz drukarek do sporządzania ulotek, plakatów oraz innych informacji dotyczących 23 Finału WOŚP. Udostępniliśmy również naszą przestrzeń biblioteczną, w której spotykali się wolontariusze, aby omówić szczegóły Akcji. 11 stycznia w trakcie trwania Finału w bibliotece były liczone zebrane przez wolontariuszy pieniądze. Na swój występ czekali tu także wykonawcy: gościliśmy m.in. zespół Trzeci Wymiar. Jego członkowie pozostawili dla czytelników dedykację z autografami. Służyliśmy również sztabowi WOŚP tzw. „czynnikiem ludzkim” biorąc udział w liczeniu pieniędzy, a także udzielając pomocy organizacyjnej w trakcie trwania koncertów i pokazów 23 Finału WOŚP w naszym mieście.