BURMISTRZ GŁUSZYCY informuje: Jeśli chcesz bezpłatnie ptrzymywać wiadomości SMS z informacjami o:

  • Zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych
  • Konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów
  • Poważnych awariach: wody, prądu, gazu
  • Ważnych wydarzeniach na terenie Gminy

Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec

System komunikacji zbiorowej oraz powiadamiania kryzysowego SISMS został zakupiony przez Gminę Głuszyca oraz PZU *Opłata za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej do systemu jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl]]>