Gmina Głuszyca tworzy bazę wolnych mieszkań i osób, które chcą przyjąć Uchodźców z Ukrainy. Pierwsze lokale już zostały zgłoszone. Prosimy o kontakt pod numerami tel. 512 272 696 oraz 508 223 914.

Ogłaszamy zbiórkę wyposażenia mieszkalnego – rzeczy nowe, nieużywane lub w bardzo dobrym stanie. Miejsce zbiórki: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00.