OP_Young powstał w 2020 roku z potrzeby wsparcia lokalnego środowiska artystycznego w dobie pandemii COVID-19. Reagując na niełatwą sytuację artystek i artystów, stworzono program, który nie opiera się wyłącznie na pomocy finansowej, ale który poprzez swoją rozbudowaną formułę, ma szansę wpłynąć na ożywienie dolnośląskiej sceny artystycznej oraz włączyć przedstawicielki i przedstawicieli młodego pokolenia w obszar dyskusji krytycznej i artystycznej. W ramach pierwszej, pilotażowej edycji OP_Young nagrodzono w sumie 4 młodych artystów i artystek oraz przyznano 1 wyróżnienie.

Zapraszamy!

Pełne informacje znajdziecie Państwo na stronie: