ARTYŚCI DZIECIOM – PIĘKNO POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Wystawa malarstwa dostępna na naszej stronie realizowana jest w ścisłej współpracy z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego. Jej celem jest dotarcie przede wszystkim do młodzieży. Zamiarem organizatorów wystawy było z jednej strony zachęcenie do odwiedzania miejsc przedstawionych w pracach plastycznych, a z drugiej do uświadomienia młodym mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego, w jak interesującym i pięknym miejscu przyszło im rozpoczynać drogę życiową. Autorami zaprezentowanych prac są  malarze zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Wałbrzychu.

Związek Artystów Plastyków jest ogólnopolskim związkiem zrzeszającym artystów z różnych dziedzin sztuki. Wśród nich znajdują się zarówno profesorowie Akademii Plastycznych, artyści z wykształceniem plastycznym, a także plastycy amatorzy. Związek działa od trzydziestu lat w Poznaniu, ale tworzy także swe lokalne oddziały. Pięć lat temu utworzony został Dolnośląski Oddział z siedzibą w Wałbrzychu. Oddział ten liczy obecnie szesnastu artystów, na których spoczywa między innymi realizacja misji ZAP- rozpowszechnianie twórczości w regionie dolnośląskim poprzez takie działania jak organizacja plenerów, wystaw, aukcji ( w tym aukcji charytatywnych).

Plastycy zrzeszeni w Dolnośląskim ZAP  uczestniczą także w ogólnopolskich przedsięwzięciach o charakterze plastycznym. Biorą udział w międzynarodowych i krajowych konkursach. Nie rzadko z powodzeniem. Obrazy artystów nagradzane i wyróżniane były między innymi na konkursach we Francji oraz w Polsce (Kamienna Góra, Dzierżoniów). Twórczość plastyków Wałbrzyskiego ZAP doceniona została także odznaczeniami i dyplomami dla części członków organizacji.

Poniżej prezentujemy sylwetki artystów, których prace można oglądać podczas wystawy „ARTYŚCI DZIECIOM – PIĘKNO POWIATU WAŁBRZYSKIEGO”.

 

SYLWETKI ARTYSTÓW:

Danuta Orska

Zamieszkała w Wałbrzychu. Malarstwem zajmuje się od 30 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej. Jej pasją jest poezja. Wydała kilka tomików wierszy. Za swoją artystyczną działalność została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymała także pierwszą nagrodę Prezydenta Miasta Wałbrzycha za udział w wystawie „Anioły, muśnięcie skrzydeł”.


Krystyna Leśniewska – Pasionek

Zamieszkała w Lądku-Zdroju . Malarstwem zajmuje się od 27 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, akryl i akwarela. Jest również poetką, której wiersze zostały wydane w kilku tomikach. Za swoją działalność artystyczną została nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyplomem gratulacyjnym, a także pięciokrotnie otrzymała wyróżnienia na kolejnych bienalach ”Walor” w Dzierżoniowie.

 

Wiesława Marciniak – Jakubczyk

Zamieszkała w Świdnicy. Malarstwem zajmuje się od 15 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej. Jej główną tematyką w twórczości są portrety oraz motywy sakralne. Jej prace znajdują się w wielu kościołach i innych obiektach sakralnych na terenie całej Polski.

 

Wiesława Lewandowska

Zamieszkała w Wałbrzychu. Malarstwem zajmuje się od 15 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, pastel, akwarela oraz w technice mieszanej. Jej prace są wystawiane zarówno w Polsce jak i zagranicą, a na jednym z konkursów artystycznych w 2014 roku jej braz został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

 

Lucyna Wierzbicka

Zamieszkała w Boguszowie-Gorcach. Malarstwem zajmuje się od ponad 20 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, akryl oraz akwarela. J obrazy wystawiane są w galeriach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Na płótnach przede wszystkim ukazuje piękno Dolnego Śląska. Wspaniale oddaje charakter osób w portretach.

 

Piotr Pawlicki

Zamieszkały w Wałbrzychu. Malarstwem zajmuje się od ponad 40 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, suchy pastel oraz rysunek piórkiem. Za swoją artystyczną działalność został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury polskiej” oraz medalem ”Błękitnego Gryfa” za wkład w krzewieniu Kultury w województwie zachodniopomorskim. Jego prace wielokrotnie pokazywane były na wystawach w kraju i za granicą.

 

Zdzisław Szpak

Zamieszkały w Boguszowie-Gorcach. Malarstwem zajmuje się od ponad 40 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, pastel oraz akwarela. Za swoją artystyczną działalność został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wielokrotnie nagradzany na konkursach takich jak wyróżnienia na międzynarodowym biennale grafiki w 2010 roku oraz nagroda Grand Prix na Festiwalu sztuki artystów z Polski i Francji w Kamiennej Górze.

 

Janusz Proniewicz zamieszkały w Opolu. Malarstwem zajmuje się od 35 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej oraz akryl. Jego prace wystawione są w galeriach zarówno w kraju jak i za granicą. Za swoją działalność artystyczną został nagrodzony dyplomem gratulacyjnym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także medalem „Błękitnego Gryfa” za wkład w krzewieniu kultury w województwie zachodniopomorskim oraz wyróżnienie na Festiwalu Sztuki Artystów z Polski i Francji w Kamiennej Górze.

 

Ireneusz Szymik
Zamieszkały w Kamiennej Górze. Malarstwem zajmuje się od około 30 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, akryl, pastel, akwarela. Tworzy także witraże. Za swoją działalność artystyczną został nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyplomem gratulacyjnym, a także pierwszą nagrodą na Festiwalu sztuki „La Palette du Monde” i Grand Prix na Festiwalu sztuki we Francji.

 

Marian Wiekiera

Zamieszkały w Kamiennej Górze. Malarstwem zajmuje się od 40 lat. Uprawia malarstwo akrylem, a także tworzy rysunki piórkiem i linoryty. Za swoją działalność artystyczną na przeglądzie sztuki „Walor” w Dzierżoniowie nagrodzony został główną nagrodą Grand Prix. Na konkursach wielokrotnie jego pracę otrzymywały wyróżnienia.

 

Tadeusz Sułkowski

Zamieszkały w Rzeszowie. Malarstwem zajmuje się prawie 60 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, a przede wszystkim tworzy piórkiem. Jego ulubionymi motywami w tworzonych obrazach jest piękno Bieszczad a także architektura.

 

Takis Makandasis

Zamieszkały w Wałbrzychu malarstwem zajmuje się od prawie 50 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, akryl, pastel. Za swoją działalność artystyczną w 1981 roku otrzymał nagrodę prezydenta Warszawy oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Przez wiele lat prowadził zajęcia artystyczne z dziećmi, a także na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.  Jego prace zamieszczane są w encyklopediach i ogólnopolskich albumach artystycznych.

 

Marek Kopczyk

Zamieszkały w Lądku-Zdroju. Malarstwem zajmuje się ponad 40 lat. Uprawia malarstwo w technice olejnej, akryl oraz akwarela. Jego prace wystawiane są w galeriach zarówno w Polsce jak i za granicą. Na wielu konkursach zostały nagrodzone wyróżnieniem.

Ze względu na brak możliwości udostępnienia naszej najnowszej wystawy zwiedzającym, zachęcamy do obejrzenia wystawy on-line.