Gorąco zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety, której wyniki posłużą podsumowaniu rocznych efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

https://docs.google.com/forms/d/1K4D7nNx3cKu_m1-nwD3DqdrGbgmwtYax595oWjzpjzY/edit