11 listopada zebrała się komisja w celu oceny prac, które napłynęły na konkurs plastyczny  pt.:„Dbam o wzrok” zorganizowany przez naszą instytucję wraz z Zakładem Optycznym Med-Optyka  z siedzibą w Wałbrzychu. W konkursie wzięło udział 29 osób, które przysłały 34 prace.

Komisja konkursowa w składzie: Irena Makowska – przedstawiciel Zakładu Med-Optyka , Monika Bisek-Grąz, Renata Sokołowska, Marzena Nyga, Natalia Smolińska  reprezentujące  Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną, biorąc pod uwagę  wymogi Regulaminu Konkursu, dokonała oceny wszystkich prac i przyznała nagrody.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 13 grudnia 2013 roku o godzinie 11 w Galerii Centrum Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.