Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy po raz czwarty zorganizowała Dyktando Miejskie. Konkurs, którego głównym celem jest kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną oraz popularyzowanie kultury języka ojczystego objął honorowym patronatem Burmistrz Głuszycy Roman Głód. Do rywalizacji o tytuł Mistrza Ortografii 2016 w sobotni poranek 20 lutego przystąpiły 22 osoby.
Uroczystego otwarcia IV Dyktanda Miejskiego dokonali: Monika Rejman – dyrektor Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Roman Głód – Burmistrz Głuszycy, Renata Sokołowska – kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Stanisław Michalik – autor tekstów dyktanda.
Pan Stanisław przygotował dwa teksty: pierwszy dotyczył historii naszej ojczyzny, drugi poruszał tematykę związaną z kosmosem. W wyniku losowania, do odczytania trafił tekst „kosmiczny”, który oprócz prozy zawierał także wiersz. Autor osobiście dyktował go uczestnikom.
Podczas, gdy Komisja Konkursowa w składzie: Marta Borowiec, Aneta Kalenik, Barbara Miszczuk, Renata Sokołowska, Bożena Waliszewska, Stanisław Michalik sprawdzała prace, uczestnicy Dyktanda relaksowali się słuchając gry na akordeonie w wykonaniu Huberta Janasa – ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Wałbrzychu. Następnie obejrzeli prezentację o najczęściej popełnianych błędach językowych oraz dowcipne filmiki pt. „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”. Chętni mogli także wziąć udział w quizie językowym przygotowanym przez instruktora CK-MBP Angelikę Szpat. Zwycięzcy quizu (Elżbieta Kaszuba-Sycz, Aleksandra Pawłowska, oraz Tadeusz Bańkowski) otrzymali nagrody książkowe.
Po szczegółowym sprawdzeniu wszystkich prac, Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii 2016 – Tadeusz Bańkowski
II miejsce – Katarzyna Herda
III miejsce – Laura Halweg
Zwycięzcą w kategorii do 18 roku życia został Dominik Przybylski , który odebrał nagrodę ufundowana przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w IV Dyktandzie Miejskim.
Fundatorami nagród dla zawodników pełnoletnich byli: John Cotton Europe Sp. z o.o. oraz Centrum Kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.