Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy bierze udział w programie dotacyjnym pod nazwą „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” realizowanym przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.
Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek „Biblioteka bliżej nas” złożony przez bibliotekę w Głuszycy został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu placówka została doposażona w 3 zestawy komputerowe wraz z licencją programu antywirusowego a także urządzenie wielofunkcyjne o łącznej wartości 10.000 złotych.
Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.  
W ciągu dwóch lat , tj. do końca 2014 roku planowane jest wprowadzenie elektronicznej ewidencji zasobów bibliotecznych. Od przyszłego roku biblioteka przystąpi do katalogowania swoich zbiorów w systemie Mak Plus. W chwili obecnej pracownicy testują próbną wersję programu.