Serdecznie zapraszamy osoby zrzeszone w kołach funkcjonujących przy Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy, czyli członków Chóru Seniorów, Orkiestry Dętej, Koła Emerytów i Rencistów, głuszyckiego koła Polskiego Związku Niewidomych, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na spotkanie noworoczne z Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej CK-MBP w Głuszycy.