TURNIEJ GIER EKONOMICZNYCH – REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

tel.74/8456-334

CELE TURNIEJU:

edukacja ekonomiczna poprzez zabawę;
utrwalenie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego i oferującego ciekawe formy aktywności;
wpajanie zasad uczciwej rywalizacji;
rozwijanie umiejętności logicznego i strategicznego myślenia;
integracja dzieci podczas gier i zabaw.

TERMIN:
• 13 maja 2013 roku (poniedziałek) w godzinach od 16 do 18.

JURY:
w skład Jury wchodzi zespół bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

ZASADY UCZESTNICTWA:
wiek od 8 do 15 lat;
uczestnicy wybierają grę spośród: KASA EDUKACYJNA ,GRA W ŻYCIE, EUROBIZNESS;
najlepszy gracz każdej rozgrywki zostanie nagrodzony.

NAGRODY:
zwycięzcy turnieju otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe;
o sposobie podziału nagród decyduje ostatecznie Jury.

ZGŁOSZENIA:

zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece w godzinach jej pracy do 13 maja do godziny 15.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych;
organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników turnieju;
decyzja Jury jest ostateczna;
wszelkich informacji o turnieju udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy;
regulamin turnieju dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26 oraz na stronie internetowej www.ckmbp.gluszyca.pl.

 

 

Projekt „Prosto i przystępnie o finansach domowych – spotkania w bibliotece prowadzony jest przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.