W konkursie organizowanym przez Centrum Kultury -Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy w ramach zadania grantowego „Sowiogórskie skarby- w obiektywie i w sieci” wzięło udział siedemnastu uczestników. Finał konkursu odbył się 28 sierpnia br. w siedzibie głuszyckiego CK-MBP i towarzyszyła mu wystawa wybranych przez Jury zdjęć, które zostały zgłoszone do konkursu. Zdjęcia można oglądać na stronie www.ckmbp.gluszyca.pl.

Jury Konkursu w składzie: Barbara Sulecka- Przewodnicząca, Barbara Rajter- członek, Danuta Rech- członek, Danuta Cieniawska – członek, biorąc pod uwagę wymogi regulaminu Konkursu i kryteria oceny, dokonało oceny nadesłanych zdjęć. Decyzją Jury nagrody rzeczowe otrzymali:
I miejsce: Jan Brzeziński za zdjęcie pt: „Góra Jajo Jugów”
II miejsce: Adam Danel za zdjęcie pt: „Walim Grodno”
III miejsce: Wojciech Żołopa za zdjęcie pt: „Rogowiec Głuszyca”
Wyróżnienia: Paulina Ratajczak za zdjęcie pt.: „Głuszyckie Kamyki”,
Amelia Błaszczyk za zdjęcie pt: „Jedlina-Zdrój Posąg na Uzdrowisku”.

Powyższe zdjęcia zostały wydrukowane i zaprezentowane podczas finału konkursu. Dodatkowo do wydruku i prezentacji w czasie finału wybrano następujące nadesłane na konkurs zdjęcia:
– Adam Danel: Głuszyca – Panorama Sierpnicy, Walim – Fregata, Głuszyca- Krzyż na Rogowcu, Jedlina-Zdrój- Borowa,
-Wojciech Żołopa: Dojrzewający rzepak – Głuszyca, Ostry cień mgły – las Głuszyca, W drodze na Wielką Sowę- Grządki, Pieszyce, Stawy – Głuszyca,
-Jan Brzeziński: Zima w Bartnicy, Tajemnicze lasy Ludwikowic Kł., Na Włodzicką Górę z Ludwikowic Kł., Polana Jugowska
-Marceli Błaszczyk: Jedlina-Zdrój Wodopój- Serpentyny
-Łukasz Kusio: Kamyki Głuszyca, Kamyki Głuszyca 2, Głuszyca ul. Łomnicka
-Magdalena Mucha: Głuszyca- Kamyki
-Aleksandra Jaremenko: Po horyzont
-Katarzyna Borys: Platforma widokowa na Jałowcu
-Daniel Jaremenko: Z drogi do Pieszyc. Spieszno do Pieszyc,
-Natalia Nowak: Rogowiec
-Olga Morawiec: Głuszyca- zachód słońca z Rogowca, Widok na Głuszycę, Głuszyca- widok z Kamyków,
-Paulina Ratajczak: Pasmo Gór Sowich.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy wszystkim osobom za uczestnictwo.
Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy za pomoc w organizacji wydarzenia i przygotowanie słodkiego poczęstunku.
Organizator wydarzenia: Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
Partnerzy wydarzenia: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, Gmina Głuszyca.

Zadanie grantowe „Sowiogórskie skarby- w obiektywie i w sieci” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Sowiogórskie skarby – w obiektywie i w sieci

Centrum Kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy organizuje w ramach zadania grantowego „SOWIOGÓRSKIE SKARBY- W OBIEKTYWIE I W SIECI” warsztaty ekologiczne on-line poświęcone tematyce ochrony przyrody i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Do udziału w warsztatach zapraszamy Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, czyli Gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim. Warsztaty można śledzić na kanale You Tube Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy od 20 sierpnia 2020 r.
Zadania grantowe pn. „SOWIOGÓSKIE SKARBY – W OBIEKTYWIE I W SIECI” realizowane jest jako część projektu grantowego pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”.
Zobacz, jak możesz chronić przyrodę i przeciwdziałać zmianom klimatycznym! Zapraszamy!

1. Jak chronić przyrodę?– Grzegorz Borensztajn, leśnik z zamiłowania i z wykształcenia

https://www.youtube.com/watch?v=ljlL1_t3Ek8&feature=share&fbclid=IwAR12ioD09ZWPTD0kFn7IjmihRGR5M94E10KUqJdPcolSowm_52VRT6pKuo4

2. „PASIEKA” Jedlina-Zdrój. O niezwykle ważnej roli pszczół w ekosystemie opowiada Andrzej Zapotoczny,
właściciel pasieki

https://www.youtube.com/watch?v=vso27aVdKnE&feature=emb_title

3. Odnawialne źródła energii – Roman Głód

https://www.youtube.com/watch?v=_u88CGSqA94

4. Działania na rzecz ochrony środowiska – Katarzyna Łazanowska

https://www.youtube.com/watch?v=frqT0fOTjIk

5. Ochrona przyrody dla najmłodszych i nie tylko – Joanna Hulewicz

https://www.youtube.com/watch?v=pudUmJ_LZ-s

6. Ochrona lasów – Łukasz Meljon

https://www.youtube.com/watch?v=wrcwhBIMTeY

7. Zanieczyszczenia powietrza w skali lokalnej – charakterystyka, zagrożenia, skutki środowiskowe – oprac. Aleksandra Kustra, czyta Robert Delegiewicz

https://www.youtube.com/watch?v=erMyliHrQug

8. Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje środowiskowe – opracowanie: Aleksandra Kustra, czyta: Robert Delegiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=J9Ptm-Z9CS0

9. Jak oszczędzać wodę – Tomasz Senyk

https://www.youtube.com/watch?v=EbATgwavC6E

10. Gospodarka odpadami – Marta Wróblewska
https://www.youtube.com/watch?v=iyp_hcy8Sik

Centrum Kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza mieszkańców Gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Pieszyce, Nowa Ruda i Walim do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM w ramach zadania grantowego pn. „SOWIOGÓSKIE SKARBY – W OBIEKTYWIE I W SIECI” realizowanego jako część projektu grantowego pn.
„Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”.

Celem konkursu jest m.in. promocja zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Zdjęcia ukazujące walory historyczne i/lub przyrodnicze na terenie Gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Pieszyce, Nowa Ruda i Walim prosimy przesyłać mailowo na adres: ckmbp@gluszyca.pl do dnia
24 sierpnia 2020. Regulamin konkursu dostępny na jest na stronie: www.ckmbp-gluszyca.pl.

Finał konkursu z wręczeniem nagród dla autorów najlepszych zdjęć odbędzie się
28 sierpnia 2020 o godz. 16.00 w siedzibie CK-MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26. Więcej informacji pod nr tel. 503 102 817 oraz 74 84 56 334 w.15.

Pokaż bogactwo historyczne obszaru LGD! Uchwyć piękno sowiogórskiej przyrody! Wyślij fotkę i wygraj nagrodę! Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

-regulamin Konkursu – regulamin konkursu

– deklaracja uczestnictwa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoby niepełnoletnie – deklaracja osoby niepełnoletnie-skonwertowany

– deklaracja uczestnictwa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych- osoby pełnoletnie – deklaracja osoby pełnoletnie-skonwertowany