ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT W CK-MBP W GŁUSZYCY

Dobiegła końca realizacja prac remontowych w ramach projektu pn. „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”. Zakres prac remontowych obejmował: remont i modernizację pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji poddane zostały także stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzono również wymiany instalacji: C.O., elektrycznej i teleinformatycznej.

Środki na remont i modernizację głuszyckiego Centrum Kultury pozyskane zostały w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał dotację dla Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy w wysokości 285.000 zł.” Realizację projektu wsparła Gmina Głuszyca wkładem własnym, wynoszącym 71.250 zł.

Celem programu, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury, jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

PRACE REMONTOWE W GŁUSZYCKIM CENTRUM KULTURY

Trwa realizacja projektu „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”. – Zadanie  inwestycyjne zostało dofinansowane  w ramach „Programu Infrastruktury domów Kultury”  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Na realizację zadania Gmina Głuszyca przekazała wkład własny do projektu  w wysokości 20 % kosztów inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 356 tys. zł – dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Na obecnym etapie prac zakończono już wymianę stolarki okiennej, trwa wymiana i renowacja stolarki drzwiowej.  Układane są płytki ceramiczne na podłogach korytarza Centrum. Wykonywane są także prace przygotowawcze związane z położeniem wykładziny w pomieszczeniach biblioteki. Ściany i sufity przygotowane są do wykonania malatury. Montowane są także nowe oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach biblioteki. Poza tym trwa wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Zakończono wymianę instalacji elektrycznej i teleinformatycznej. W najbliższym czasie wykonany zostanie także remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych. Przebudowana zostanie  również strefa wejścia wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie wykonuje DFBO z Ząbkowic Śląskich. Termin zakończenia prac remontowych ustalono na 30 listopada 2018r.

Trwa remont biblioteki

-„Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” to projekt inwestycyjny obecnie realizowany w siedzibie głuszyckiego Centrum Kultury- informuje burmistrz Roman Głód.

Prace remontowe obejmują aktualnie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację pomieszczeń części budynku Centrum. Trwa także wymiana instalacji elektrycznej , teleinformatycznej . W najbliższym czasie wykonany zostanie także remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych. Przebudowana zostanie również strefa wejścia wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wymieniona zostanie część instalacji centralnego ogrzewania.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach „Programu Infrastruktury domów Kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowanie pochodzące z budżetu Gminy Głuszyca stanowi 20 % kosztów inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 356 tys. zł. Zadanie wykonuje Dolnośląska Firma Budownictwa Ogólnego w Ząbkowicach Śląskich. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 listopada 2018 r.

Zawarcie umowy

– Centrum Kultury – MBP w Głuszycy zawarło w dniu 19 września 2018 r. umowę z Dolnośląską Firmą Budownictwa Ogólnego w Ząbkowicach Śląskich na realizację zadania pn. „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” – informuje burmistrz Roman Głód.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach „Programu Infrastruktury domów Kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ponadto dofinansowanie z budżetu Gminy Głuszyca wyniesie 20 % kosztów inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 356 tys. zł.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji zostanie poddana zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzone zostaną również wymiany instalacji: C.O., elektrycznej i teleinformatycznej. Termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 r.

Warto przypomnieć, że projekt „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” przygotowali pracownicy CK-MBP: Monika Rejman- Kulus, Armanda Maciejczak i Renata Sokołowska.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

11.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_D.224.2.2018.SJ

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

29.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert D.224.2.2018.SJ

„Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” – ogłoszenie o zamówieniu.

Nr  referencyjny D.224.2.2018.SJ

Ogłoszenie nr 603030-N-2018 z dnia 14.08.2018 r.

1_Ogłoszenie o zamówieniu_D.224.2.2018.SJ

2_SIWZ_D.2.224.2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D.2.224.2018 SJ_doc

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D.2.224.2018 SJ_pdf

4_Projekt umowy_D.2.224.2018 SJ 

5. Dokumentacja projektowa

5.1_Pozwolenie na budowe_D.224.2.2018.SJ

5.2_Projekt budowlany_D.224.2.2018.SJ

5.3_Plan zagospodarowania terenu_D.224.2.2018.SJ

5.4_Przedmiar_D.224.2.2018.SJ

5.5_Zakres remontu_D.224.2.2018.SJ

5.6_STWiORB_D.224.2.2018.2018.SJ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

10.08.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania D.224.1.2018.SJ

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”.

31.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert_D.224.1.2018.SJ

„Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” – postępowanie przetargowe

Zamówienia Publiczne – Przetargi 2018

D.224.1.2018.SJ

03.07.2018 r.

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania

pn: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”

1_Ogłoszenie o zamówieniu_D.224.1.2018.SJ

2_SIWZ_D 224 1 2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D 224 1 2018 SJ

3_Formularz oferty wraz z załącznikami_D 224 1 2018 SJ

4_Projekt umowy_D 224 1 2018 SJ

5. Dokumentacja projektowa:

5.1_Pozwolenie na budowe_D.224.1.2018.SJ

5.2_Projekt budowlany_D.224.1.2018.SJ

5.3_Plan zagospodarowania terenu_D.224.1.2018.SJ

5.4_Przedmiar_D.224.1.2018.SJ

5.5_Zakres remontu_D.224.1.2018.SJ

5.6_STWiORB_D.224.1.2018.2018.SJ

6. Informacja o zmianie:

Informacja o zmianie

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. SIWS po zmianach:

SIWS po zmianach cz.1

SIWS po zmianach cz.2

9. Projekt umowy po zmianach:

Projekt umowy po zmianach

UMOWA NA REMONT CK-MBP W GŁUSZYCY

Podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Centrum Kultury – Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy na realizację zadania „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”. Umowa dotyczy dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktury domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

-Wysokość dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniesie 285.000 zł. Zadanie zostanie także dofinansowane z budżetu Gminy Głuszyca kwotą w wysokości 71.250 zł, co stanowić będzie 20% całkowitego kosztu zadania- dodaje burmistrz Roman Głód.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji zostanie poddana  zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzone zostaną również wymiany instalacji: C.O., elektrycznej i teleinformatycznej. Termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 r.

BĘDZIE KOLEJNY REMONT W CK-MBP W GŁUSZYCY

Są środki na remont i modernizację głuszyckiego Centrum Kultury. W ramach programu „Infrastruktura domów kultury” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację dla Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy w wysokości 285.000 zł. Projekt „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” realizowany będzie przy wkładzie własnym Gminy Głuszyca wynoszącym 20% kosztów inwestycji – informuje burmistrz Roman  Głód.

Celem programu, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury, jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.