W dniu 21 stycznia w Centrum Kultury- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Honorowy patronat  objęli: Burmistrz Głuszycy Roman Głód i Prezes Głuszyckiego Koła Polskiego Związku Niewidomych Bogumiła Kochanek. Uroczystość poprowadziła dyrektor CK-MBP Monika Rejman. Dzieci z Przedszkola Samorządowego z Głuszycy pod opieką Pań: Haliny Zaniewskiej i Barbary Ryś przygotowały wzruszającą akademię, a po występie nagrodzone zostały gromkimi brawami i upominkami.