Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury

SPOTKANIE Z PRZYRODĄ, KULTURA I HISTORIĄ

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza we wtorek 29 września 2020 r. o godz. 11.00 na „Spotkanie z przyrodą, kulturą i historią” w ramach realizowanego zadania grantowego pn. „Biblioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury”.  Spotkanie odbędzie się w czytelni internetowej mieszczącej się na parterze w siedzibie CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie, tj. Gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim. Partnerem planowanego działania jest Przedszkole Samorządowe w Głuszycy oraz Koło Łowieckie „Trop” w Głuszycy. Swój udział zapowiadają także studenci ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy.

Zadanie grantowe „Biblioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury”” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy!

GŁUSZYCKA BIBLIOTEKA  DLA ROZWOJU LOKALNEJ KULTURY

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna od marca do września br. realizuje zadanie pn. Biblioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury. Dzięki pozyskanym środkom pomieszczenia głuszyckiej biblioteki zostały doposażone m.in. w nowe stoły, fotele, lady biblioteczne, regał dziecięcy, stojak na prasę, by przy okazji organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych wspierać promocję dziedzictwa i zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD.

Zwieńczeniem projektu będzie zaplanowane na wrzesień br. spotkanie edukacyjne w głuszyckiej bibliotece dotyczące ochrony przyrody z udziałem m.in. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Głuszycy oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy,
a także przedstawicieli gmin z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
– dodaje Sabina Jelewska, dyrektor CK-MBP koordynująca projekt.

Przypomnijmy, w ramach projektu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy otrzymało grant  w wysokości 15 990 zł. Zadanie „Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” realizowane jest w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Miło nam poinformować, że Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy pozyskało grant w wysokości 15 990 zł na realizację zadania pn. „Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” w ramach projektu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Umowę na realizację ww. grantu podpisali w dniu 8 stycznia br. reprezentujący LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” Marzena Mroczkowska – Wiceprezes Zarządu, Grzegorz Walczak – członek Zarządu, Dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska oraz Główny Księgowy Monika Brzozowska.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na doposażenie pomieszczeń głuszyckiej biblioteki, by sprzyjały organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych wspierających promocję dziedzictwa i zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD.
Zadanie pn. „Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” realizowane będzie od marca do końca czerwca br. w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

GŁUSZYCKA BIBLIOTEKA DLA ROZWOJU LOKALNEJ KULTURY

-„Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” to nazwa zadania realizowanego w okresie od marca do czerwca br. przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy- informuje Sabina Jelewska, dyrektor głuszyckiego ośrodka, koordynator zadania.

W ramach projektu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy otrzymało grant w wysokości 15 990 zł. Dzięki pozyskanym środkom pomieszczenia głuszyckiej biblioteki zostaną doposażone, by przy okazji organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych wspierać promocję dziedzictwa i zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD. Ponadto w ramach zadania w czerwcu br. w głuszyckiej bibliotece zaplanowane jest spotkanie edukacyjne dotyczące ochrony przyrody z udziałem m.in. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Głuszycy oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy, a także przedstawicieli gmin z obszaru działania LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Zadanie „Biblioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” realizowane jest w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.