Wszystko w ramach cyklicznie organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Wałbrzychu akcji oddawania krwi. Aula oraz Galeria Centrum Kultury zostały udostępnione tzw. Ekipie Wyjazdowej RCKiK, która prowadziła rejestrację dawców, badania lekarskie oraz pobór krwi.

Kolejna wizyta ekipy w roku 2013. Na co dzień krew można oddać w RCKiK przy ul. B. Chrobrego 31 w Wałbrzychu, w godz. 7-13.30.

 

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

  • masz 18-65 lat i masz przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem
  • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg)
  • nie chorowałeś/chorowałaś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
  • nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego