Termin zajęć – sierpień

Kolejne zajęcia odbędą się 13.08, 14.08 i 16.08. 2018r. na odkrytym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej na godz. 10:00.

Zajęcia z projektu „Umiem Pływać” w miesiącu sierpniu odbędą się od 6.08.- 19.08. 2018r. na odkrytym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej od godz. 10:00.

Sierpniowe zajęcia 

Od 1 sierpnia 15-osobowa grupa głuszyckich dzieci rozpoczęła 20-godzinną naukę pływania z projektu „Głuszyccy pływacy” w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki oraz Budżetu Gminy Głuszyca. Uczestnicy zajęć korzystają z zakupionego w ramach projektu sprzętu wypornościowego wspomagającego naukę pływania. Dziś odbyła się pierwsza lekcja. Wszyscy dzielnie i z zapałem uczyli się pływać przy pomocy Pani Instruktor.

Termin zajęć – sierpień

Zajęcia z projektu „Umiem Pływać” rozpoczną się 1 sierpnia 2018r. o godz. 11:00 na obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej. Kolejne zajęcia odbędą się od 2.08- 3.08. 2018r. od godz. 10:00 na ul. Dolnej.

„GŁUSZYCCY PŁYWACY” JUŻ NA PÓŁMETKU!

Trwa realizacja projektu „Głuszyccy pływacy” w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 3.000 tys. zł oraz z budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 2.750 zł.

W dniu 26 lipca egzaminem potwierdzającym nabyte umiejętności zajęcia zakończyła pierwsza grupa dzieci uczestnicząca w kursie lipcowym.

Kolejna 15-osobowa grupa rozpocznie 20-godzinny program nauki pływania już 1 sierpnia o godz.11 na głuszyckim obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej. Uczestnicy zajęć korzystają z zakupionego w ramach projektu sprzętu wypornościowego wspomagającego naukę pływania.

Termin zajęć – lipiec

Ostatnie zajęcia z projektu „Głuszyccy Pływacy”odbędą się 26.07. 2018r. na odkrytym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej.

Termin zajęć – lipiec

Zajęcia z projektu odbędą się 23.07 – 24.07. 2018r. na odkrytym obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ul. Dolnej o godz. 10:00 – 12:00. Kolejny termin zostanie podany wkrótce.

Realizacja projektu

Trwają zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” odbywają się w krytej pływalni „Delfinek”. Głuszyccy uczniowie są bardzo zadowoleni i robią duże postępy w nauce. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy pn. „Głuszyccy pływacy” został dofinansowany ze środków Ministra Sportu i Turystyki oraz z budżetu Gminy Głuszyca.

Termin zajęć – lipiec

Zajęcia z projektu „Głuszyccy Pływacy” dla dzieci z miesiąca lipiec odbędą się od 12.07 – 13.07. 2018r. oraz od 17.07. – 19.07.2018r. na krytej pływalni „Delfinek” od godz. 10 do 12:00. Kolejne terminy zostaną podane wkrótce.

Głuszyccy Pływacy wystartowali

Głuszyccy uczniowie rozpoczęli już zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy pn. „Głuszyccy pływacy” został dofinansowany ze środków Ministra Sportu i Turystyki oraz z budżetu Gminy Głuszyca. Zajęcia odbywają się w czasie wakacyjnego wypoczynku na otwartym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej w Głuszycy.  Uczestniczą w nich dwie 15-osobowe grupy. Udział w projekcie umożliwi dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływackich.

Informacja

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do udziału w projekcie „Głuszyccy pływacy”. W związku z koniecznością wypełnienia deklaracji uczestnictwa dziecka prosimy zainteresowanych rodziców o przybycie na spotkanie informacyjne we wtorek 26 czerwca o godz. 16.30 do sali widowiskowej CK-MBP w Głuszycy.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy ogłasza nabór na dwóch instruktorów nauki pływania w związku z realizacją projektu pn.: „Głuszyccy Pływacy” w ramach programu  powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy poszukuje dwóch instruktorów nauki pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  Projekt „Umiem pływać” skierowany będzie do dzieci z terenu Gminy Głuszyca z klas I-III. Realizowany będzie od lipca do sierpnia 2018 roku na otwartym obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ulicy Dolnej 2. Weźmie w nim udział 30 dzieci, 2 grupy 15-osobowe. Każda z grup musi wypracować 20 godzin zajęć (2 godziny x 10 dni).

Zainteresowane osoby bądź firmy prosimy o przesłanie oferty zawierającej:

– imię i nazwisko instruktora z podaniem danych teleadresowych oraz kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację,

– oferowaną cenę brutto za godzinę lekcyjną kursu,

– w przypadku firm należy podać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz imiona i nazwiska instruktorów, którzy będą prowadzić kurs oraz przedstawić kopie ich dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Oferty można składać w terminie do 22.06.2018 r. do godziny 14:00 w siedzibie Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca pok. nr 6 (Sekretariat), emailem na adres: ckmbp@gluszyca.pl w tytule wiadomości, wpisując „Oferta nauki pływania” lub pocztą na w/w adres (decyduje data i godzina wpływu poczty).

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty
bez podawania przyczyny.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy

(-) Grzegorz Walczak 

Głuszyca, 15.06.2018

Ogłaszamy nabór 

Głuszyccy pływacy

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki Stowarzyszeniu Przyjaciół Głuszycy przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2018 roku zajęć sportowych w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.
Zadanie pt. „Głuszyccy Pływacy” skierowane będzie do dzieci z terenu Gminy Głuszyca z klas I-III. Realizowane będzie od lipca do sierpnia na otwartym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej. Zajęcia prowadzone będą dla dwóch grup 15-osobowych. Udział w projekcie umożliwi dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływackich. Całość zadania wynosi 5.750 zł. Wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki sporządziła Monika Kulus -dyrektor CK-MBP, która będzie również koordynatorem zadania.